Certifikáty

Naše firma od září 2004 vlastní certifikát ISO 9001:2001, což nás zařazuje mezi společnosti, které jsou řízeny dle evropských norem.

Důvodem, proč jsme zavedli systém řízení jakosti, bylo poskytnout našim zákazníkům vysokou úroveň nabídky a služeb.

Zároveň jsme držiteli certifikátu ISO 14001, což nás zavazuje šetrně nakládat s odpadovými produkty - třídění odpadů, zpětný odběr obalových materiálů a nebezpečných odpadů (aku-baterie, vyřazené nářadí).

Oblast řízení jakosti:

 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem firmy; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků firmy.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků firmy je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • Naše organizace je ryze česká firma se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity.
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména firmy spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků.
 • Firma vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve firmě je pro pracovníky prestižní záležitostí.

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Firma se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Firma otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.